Renowacje

Usługi z zakresu renowacji parkietów oraz schodów drewnianych. Damy im drugie życie, w nowej lepszej wersji ! Stara, zniszczona podłoga czy schody mogą wyglądać jak nowe. W ramach usługi renowacji uzupełniamy ubytki powstałe w parkiecie na skutek przestawianych ścianek bądź zdarzeń losowych takich jak zalania czy wgniecenia w podłodze. Uzupełnienia dokonujemy z użyciem materiałów możliwie najbardziej zbliżonych do pierwotnie użytych.

Sprawdź nasze produkty